Nytt samarbete med Invandrarindex

Senast ändrad 31 January 2022

Migrationsinfo inleder ett samarbete med Invandrarindex för att lyfta nyanländas perspektiv i samhällsdebatten. Invandrarindex har sedan 2014 bedrivit ett projekt, kallat Migrantbarometern (tidigare Invandrarindex). Projektet har sedan dess blivit en av de viktigaste kanalerna för datainsamling riktad till nyanlända.

– Vi ser väldigt positivt på samarbetet med Fores och Migrationsinfo för alla. Publikationen har i flera år varit en oerhört betydelsefull källa för oss gällande migrationen till Sverige. Att komplettera den befintliga, och redan mycket omfattande, informationen med Invandrarindex attityddata känns som ”hand i handske”. Vår förhoppning är att läsarna ska uppskatta den här kompletteringen, säger Fredrik Lundvall, grundare och projektledare på Invandrarindex.

Samarbetet innebär att en publicering av den årliga Migratbarometern kommer läggas upp på Migrationsinfo.se och inkluderas i den kommande utgåvan av boken Migrationsinfo för alla.

– Perspektiven som Invandrarindex bidrar med till Migrationsinfo är viktiga för att samhällsdebatten inte bara ska prata om migranter, utan också inkludera migranters röster. Migrantbarometern bidrar till att fylla en kunskapslucka i samhällsdebatten, och så kan myter kring nyanländas uppfattningar av Sverige bemötas, säger Migrationsinfos redaktör Alex Nilsson.