Om oss

Senast ändrad 21 January 2022

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Webbplatsen har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Med utgångspunkt i statistik och forskning arbetar vi för att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor.

Hur kan du använda migrationsinfo?

Webbplatsen kan användas som ett verktyg för att lära sig mer och för att sprida informationen vidare. Därigenom hjälps vi åt att bidra till en ökad kunskapsnivå i debatten. Informationen berör flera delar av samhällslivet; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.

Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes- och inrikesfödda, forskning om migrationens effekter och ibland dras paralleller till internationell forskning och statistik. I nyhetsartiklar sammanfattar vi också nya lagförslag, händelseutvecklingen i svensk och europeisk migrationspolitik samt den senaste statistiken.

Öppna data

Om du vill integrera data från migrationsinfo.se i din web-tjänst arbetar vi med öppna data och ger fri tillgång till vårt API på denna adress: https://www.migrationsinfo.se/datasets/dcat. Vi ber er dock att källhänvisa till migratonsinfo.se.

Vilka är vi?

Innehållet på migrationsinfo.se tas fram och författas av den gröna och liberala tankesmedjan Fores medarbetare och externa nätverk. Ulrica Schenström som är Fores VD är ansvarig utgivare och Alex Nilsson redaktör för migrationsinfo.se. Fores har ett brett forskarnätverk knutet till sig och på så vis hålls webbplatsen uppdaterad med den senaste forskningen. Forskare såsom Joakim Ruist, nationalekonom vid Göteborgs universitet och Jerzy Sarnecki, kriminolog vid Stockholms universitet och Clara Sandelin, doktor i statsvetenskap vid Hudderfield Univeristy är några av de som har skrivit för oss.

Forskningssammanfattningarna granskas alltid av minst en extern forskare. Författarna står för innehållet i texterna och har arbetat under full akademisk frihet. Våra gästskribenter är inte ansvariga för det övriga innehållet på migrationsinfo.se.

Läs mer om våra skribenter

Källkritik

Alla våra forskningssammanställningar skrivs av externa forskare och experter som arbetar under full akademisk frihet. Därtill skickas alla forskningssammanställningar till en (extern) tredje part för att granskas innan de publiceras. Denna tredje part är, precis som skribenten, en forskare eller expert på ämnet som sammanställningen behandlar.

Oftast använder vi oss av statistik från SCB, Migrationsverket och Eurostat i våra texter. Ibland använder vi oss också av andra databaser och källor som vi anser håller hög faktamässig kvalitet. Du som läsare kan alltid se var vår information kommer från. I alla våra texter skriver vi tydligt ut källorna som vi har använt i fotnötter med tillhörande referenslista som ligger i botten på texten. Du som läsare kan enkelt klicka dig vidare till källan som vi använt. På så vis kan du alltid granska den information vi publicerar. Om en länk inte fungerar eller om du inte hittar källan du söker får du gärna höra av dig till oss på migrationsinfo@fores.se.

Vill du lära dig mer om källkritik på internet rekommenderar vi IIS Internetguide Källkritik på internet

Kontakt

Vill du boka en föreläsning om migration och integration? Har du tips om forskning eller statistik som borde finnas med? Vill du ha tillgång till den ursprunglig datan som används i något av diagrammen? Maila oss på migrationsinfo@fores.se.

Våra medarbetare

Alex Nilsson

Alex Nilsson

Redaktör

alex.nilsson@fores.se

Alex Nilsson är Migrationsinfos redaktör, utbildad statsvetare vid Södertörns högskola och har arbetat på Fores sedan januari 2021.

Se alla Alexs inlägg