Situationen i Eritrea tvingar allt fler unga på flykt

Senast ändrad 20 April 2016

Den förvärrade situationen i Eritrea tvingar många på flykt. De senaste åren har antalet invandrare födda i Eritrea ökat kraftigt och är en av de största asylsökande grupperna i Sverige.

Google spreadsheet
Källa: SCB: Utrikes födda efter födelseland och år, 2004-2014

Tabell

Den förvärrade situationen i Eritrea tvingar många på flykt. De senaste åren har antalet invandrare födda i Eritrea ökat kraftigt och är en av de största asylsökande grupperna i Sverige. På fem år har antalet personer i Sverige med Eritrea som födelseland ökat med mer än 110 procent, från 10 300 i slutet av 2010 till 21 830 i slutet av 2014.1 Antalet asylsökande eritreaner under 2014 uppgick till 11 500 och i slutet av september 2015 hade ytterligare 5 980 eritreaner sökt asyl i Sverige.2 En stor del av de som sökt asyl är ensamkommande barn, där man såg en ökning med 1000 procent mellan 2013 och 2014. Sverige är det andra största mottagarlandet, efter Tyskland, av eritreaner inom EU.3

Auktoritär regim

Ända sedan självständigheten 1991 har Eritrea haft stora ekonomiska problem vilket har gjort landet till ett av världens fattigaste länder. Med en auktoritär, militariserad regim som inte tolererar varken opposition eller oliktänkande har FN:s säkerhetsråd infört sanktioner mot landet sedan 2009. Fängelserna i Eritrea är överfulla med politiska fångar, journalister, regimkritiker och personer som försökt fly från den så kallade nationaltjänsten (en form av samhälls- och/eller militärtjänst som är obligatorisk för alla medborgare). Regimen har förbjudit FN:s fredsbevarande styrkor och förhållandena i landet har försämrats drastiskt de senaste åren.4

Många pojkar flyr undan inhuman militärtjänst

Den stora ökningen av eritreanska flyktingar beror på den fortsatt försämrade situationen i hemlandet. På senare år har den ekonomiska situationen försämrats ytterligare. Dessutom har tjänstgöringstiden i den inhumana nationaltjänsten blivit längre (upp till 10 år) och gått ner i åldrarna. Nationaltjänsten är en stark drivkraft för unga män och pojkar att lämna landet och är en förklaring till de många ensamkommande barn som kommit till Sverige de senaste åren. Med ett försämrat läge i regionen, stängda möjligheter till arbetskraftsinvandring i närområdet och en ökad eritreansk diaspora i Sverige är drivkrafterna stora att fly till Europa och Sverige.5