Säsongsarbetare får nya villkor 2012

Senast ändrad 28 February 2012

Inför säsongen 2012 skärps kraven ytterligare på företag som vill anställa säsongsarbetare från utanför EU, som till exempel bärplockare.

Inför säsongen 2012 skärps kraven ytterligare på företag som vill anställa säsongsarbetare från utanför EU. Dels ska informationen till bärplockarna bli bättre, dels skärps kraven på att företagen kan visa att de har råd att betala ut lön och att det finns alla förutsättningar för arbete såsom logi, mat etc.

Efter samtal med bärföretag, statliga aktörer och fackförbund inför den kommande säsongen, meddelade Migrationsverket att de förändringar som gjordes 2011 haft effekt. Enligt Kajsa Wahlberg vid Rikspolisstyrelsen var antalet anmälningar gällande bärplockare från länder utanför EU som utnyttjats ytterst få, och Jonas Lindgren på Migrationsverket säger att rapporter om bärplockare som utnyttjas inte förekom 2011.

I statistiken räknas kategorin “Medhjälpare inom skogsbruk, jordbruk och fiske” som säsongsarbetare, då den största delen av denna grupp har arbetstillstånd som är kortare än 102 dagar. 2011 var Thailand, Indien, Kina och Turkiet de vanligaste medborgarskapen bland de personer som beviljades arbetstillstånd.

Källor

Migrationsverket

OECD rapport: “Recruiting immigrant workers: Sweden 2011”, (2011)