Syrien: ett krisläge utan politisk lösning i sikte

Senast ändrad 29 September 2016

Kriget i Syrien beskrivs av FN:s flyktingorgan UNHCR som den värsta humanitära krisen i modern tid och har pågått sedan 2011. 4,8 miljoner människor beräknas ha flytt landet samtidigt som 6,5 miljoner människor är på flykt inom Syrien. Enligt UNHCR befinner sig landet i ett svårartat krisläge där en lösning är nödvändig snarast då situationen är akut och behoven enorma.1 2

I juni 2015 beräknade Syrian Observatory for Human Rights att över 230 000 människor dött av striderna i Syrien. Samtidigt som regeringen försöker skrämma människor med olika bombattentat rapporteras det kontinuerligt om terroristorganisationen IS brutala våld.3 IS kontrollerar idag stora områden i Syrien och Irak och har rekryterat krigare från hela världen. IS begår brutala brott mot civilbefolkningen där våldsmetoder såsom halshuggning, stening och korsfästelse utförs ofta i offentligheten.4

Ett land med en våldsam historia

Syrien har dominerats av Assad-familjen sedan 1970-talet där kritik av militären eller oppositionen har varit förbjudet. Tortyr och försvinnanden samt politiska fängelsestraff har hört till vanligheten.

2010 spred sig en våg av folkliga uppror och protester mot icke-demokratiska regimer runtom i Nordafrika och mellanöstern. Protesterna nådde Syrien i mars 2011 där befolkningen krävde politiska reformer och ett stopp på den utbredda korruptionen. Som respons mördade regimen civila offer och situationen urartade i april då militären utövade alltmer extrema handlingar för att stoppa folkmassorna. Detta ledde till att det nu femåriga inbördeskriget startade. Situationen i Syrien har resulterat i att hundratals olika rebellgrupper har bildats i landet med stora ideologiska skillnader där IS har dominerat.5

2012 antogs en ny grundlag i Syrien som skulle göra landet mer demokratiskt men som istället resulterade i att presidenten skulle kunna behålla makten till 2028. Syrien har också en lång historia av konflikter med både Israel och Libanon.6

Google spreadsheet

Källa: UNHCR Syria Regional Refugee Response 2016-09-29

Striderna har intensifierats i nästan alla syriska provinser vilket driver miljontals människor från sina hem. 4,8 miljoner människor beräknas ha flytt landet samtidigt som 6,5 miljoner människor är på flykt inom Syrien. Av de syrier som flytt över gränsen befinner sig de allra flesta i grannländerna, framförallt Turkiet (2,7 miljoner), Libanon (1 miljon) och Jordanien (fler än en halv miljon). Detta är att jämföra med Europa där drygt 1 miljon syrier sökt asyl.

Situationen i flyktinglägren allt sämre

Krisen bidrar också till ekonomiska och sociala svårigheter för flyktingarnas värdländer. 2014 lanserade FN:s flyktingorgan projektet “The Regional Refugee & Resilience plan for Syria” (R3P) som ett svar på den instabila situationen i Syrien. R3P 2016-2017 års projekt sammanför fler än 200 partners i en koordinerad regional respons till krisen i Syrien. Den humanitära situationen i landet och i grannländerna har sedan dess kontinuerligt försämrats, enligt rapporten. Under de senaste 12 månaderna har 4,3 miljoner flyktingar registrerats i grannländerna Jordanien, Turkiet, Libanon och Egypten. FN beräknar att i slutet av 2016 kommer nästan 4,7 miljoner flyktingar att ha registrerats i regionen.7

Flyktinglägren i grannländerna runt Syrien växer kontinuerligt. Zataari är ett av världens största flyktingläger och ligger i Jordanien. Där bor det runt 79 000 registrerade flyktingar just nu.8 Flyktingarna bor tätt inpå varandra och resurserna minskar hela tiden i brist på finansiering.9

  1. Sverige för UNHCR (2016) Fakta om kriget i Syrien
  2. UNHCR (2016-09-29) Syria Regional Refugee Response
  3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015-08-24) Fördjupning Syrien
  4. Globalis, Svenska FN-förbundet (2015-08-14) Den islamiska staten/swe-SE)
  5.  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015-08-24) Fördjupning Syrien
  6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015-08-24) Syrien
  7. Regional Refugee and Resilience Plan 2016-2017 (2015-11-03) R3P, s.6.
  8. Syria regional refugee response, UNHCR, Zaaatari Refugee Camp
  9. Luigi Achilli (2015) “Syrian refugees in Jordan: a reality check”, Migration Policy Centre, EUI (s.6).