Sysselsatta- ökning bland utrikes födda

Senast ändrad 24 February 2012

För fjärde kvartalet har sysselsättningsgraden bland utrikes födda ökat. För utrikes födda kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 2,7 jämfört med 2010.

Under fjärde kvartalet 2011 ökade sysselsättningen bland både inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 24 000 personer och bland utrikes födda med 41 000 personer. Det är fjärde kvartalet i rad som antalet sysselsatta ökade bland de utrikes födda.

För utrikes födda kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 2,7 procent medan ökningen för inrikes födda kvinnor var 0,7 procent. Specifikt har andelen sysselsatta ökat för både män och kvinnor i åldern 45-64 år.

Antalet personer som var sysselsatta uppgick under fjärde kvartalet 2011 i åldern 15-74 till 4 628 000 vilket är en ökning med 65 000 jämfört med samma kvartal 2010. Av de sysselsatta var 2 432 000 män och 2 196 000 kvinnor. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, ökade med 0,5 procent till 65,3 procent. Sysselsättningsgraden bland män uppgick till 67,8 procent och för kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 62,7 procent, en marginal 1,1 procent.

Referenser

SCB- Pressmeddelande

Arbetsmarknadsundersökning- AKU