Transportöransvaret

Senast ändrad 6 December 2017

“Varför dör människor på flykt i båtar på medelhavet?” och “Varför tar de inte bara flyget?” är frågor som ställts sedan flyktingkrisen som uppstod hösten 2015. Hindret för människor att ta flyget till Europa, istället för att betala dyra pengar till flyktingsmugglare för en osäker båtresa, återfinns i ett EU-direktiv som kompletterar det rådande Schengenavtalet. 1

EU-direktivet antogs 2001 och reglerar bestämmelser om det som kallas för transportöransvar. Transportöransvaret innebär att transportörer av flyg, båtar, tåg och andra transportmedel är skyldiga att betala återresa, uppehållskostnader och eventuella övriga kostnader (såsom kostnader för bevakningspersonal) om de transporterat en person till ett EU-land där personen saknar tillstånd att vara. Direktivet lämnar även utrymme för medlemsstaterna att ge en sådan transportör böter. 2

I sig innebär inte transportöransvaret att människor ska hindras från att söka asyl i det land personen tagit sig till,3 men om landet skulle besluta att personen saknar asylskäl eller annat tillstånd för att uppehålla sig i landet är det transportören som drabbas och blir ekonomiskt ansvarig.4 Direktivet ställer dessutom krav på att transportören ska garantera att resenären har giltigt pass och visum om personen ska resa in i EU, annars ska personen nekas att resa.5

Det här ansvaret medför dels att det blir omöjligt för personer utan id-handlingar och uppehållstillstånd att resa till ett EU-land med en legitim transportör, men också att transportörerna nekar personer att resa när det finns en misstanke om att personen reser med syftet att söka asyl. Detta eftersom transportören inte vill riskera att betala höga kostnader eller dryga böter om destinationslandet skulle avslå personens asylansökan. 6

Eftersom dessa regler begränsar flyktingars tillgång till att resa genom så kallade “säkra vägar” in till EU, menar flera att transportöransvaret tvingar människor på flykt att söka sig till människosmugglare och farliga resvägar till EU för att söka asyl. 7

Diskussion om transportöransvaret:

Flera diskussioner om att avskaffa transportörsansvaret har förts, en engagerad förespråkare för avskaffandet av transportöransvaret var professorn Hans Rosling som menade att om transportöransvaret avskaffades helt, skulle människor på ett säkert sätt kunna ta sig till Europa.8 En annan syn som lyfts fram av bland annat Europaparlamentarikern Cecilia Wikström är att istället införa möjligheten för flyktingar att söka humanitära visum innan de reser, så att de sedan kan resa in i EU på ett säkert sätt.9 Däremot skulle det i båda fallen fortfarande krävas att personen har giltiga resehandlingar som ett internationellt pass för att få resa.10

Det finns också de som menar att ett avskaffande av transportörsansvaret är en alltför enkel lösning på ett komplext problem. Den huvudsakliga anledningen till att transportöransvaret infördes var för att hantera migrationsströmmar och förhindra irreguljär invandring.11 Om transportöransvaret avskaffas innebär det öppna vägar in till EU vilket i sin tur kan innebära att belastningen på flyktingsystemet ökar markant.

 1. Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985
 2. Direktiv 2001/51/ EG, Art. 4, , samt Utlänningslag (2015:716)  kap.19, 2-7§§
 3. Direktiv 2001/51/EG, Art.4 p.2,
 4. Direktiv 2001/51/EG artikel 2-4, Utlänningslag kap. 12, 5§, kap.19
 5. Direktiv 2001/51/EG, Art 2, Kap.9, 3ab§§ utlänningslagen
 6. Direktiv 2011/51EG, Art 3 samt, sverigeradio: “SAS säger blankt nej till utökat transportöransvar”
 7. SVD: Karavida, Groussot, Djurberg: Sverige skyldigt att öppna laglig flyktväg
 8. Hans Rosling i SvD: Sluta kalla dem smugglare
 9. Wikström 2015 i UNT: Agera Nu! samt Ceciliawikstrom.se
 10. EU: Travel documents for non – EU nationals
 11. Direktiv 2011/51/EG, preambel p. 2