Trumps migrationspolitiska program

Senast ändrad 2 December 2016

Donald Trump har under sin valkampanj givit flera kontroversiella vallöften om skärpningar av landets migrationspolitik. Mest framträdande är hans vallöfte att redan första dagen som president börja bygga en mur mot den mexikanska gränsen för att stoppa den illegala invandringen till USA. Men vad står det egentligen i hans politiska program?

Under det senaste året har Donald Trump kampanjat inför det amerikanska presidentvalet som ägde rum den 8 november. I sitt migrationspolitiska program fokuserar Trump främst på två punkter, att stoppa och utvisa illegala mexikanska migranter, som han anser stå för mycket av landets problem med kriminalitet, samt att kraftigt begränsa antalet asylsökande från Mellanöstern med målet att skydda det amerikanska folket från islamistisk terrorism. Under kampanjen har han i sina tal gjort flera kontroversiella uttalanden om bland andra muslimer. Under ett tal i december 2015 sa han att alla muslimer ska förbjudas inträde i USA tills vidare 1. Detta uttalande har dock tagits bort från hans hemsida och är inte en del av hans politiska program. Migrationsinfo.se har tittat närmare på vad som står i det politiska programmet.

Försvara USA mot IS genom begränsad asylinvandring

År 2015 beviljade USA nära 70 000 asylansökningar och Obama-administrationen har åtagit sig att ta emot 110 000 asylsökande under 2016 2. Även om detta är ett förhållandevis lågt mottagande per capita skulle det ha inneburit det största amerikanska mottagandet av asylsökande på 22 år. 3

Google spreadsheet

Källa 1: U.S. Department of State: Cumulative Summary of Refugee Admissions
Källa 2: Vita huset: Remarks by President Obama at Leaders Summit on Refugees

Donald Trump har sagt att USA tvärtom ska strama åt asylinvandringen. Detta ska framför allt ske genom en skärpning av de redan omfattande screening-processerna av asylsökande.4. Redan idag genomför USA detaljerade bakgrundskontroller av alla asylsökande (inklusive biometriska kontroller av ögon och fingeravtryck) hos The National Counter Terrorism Centre, FBI, Department of Homeland Security, The Department of State och The Department of Defence, för att stoppa terrorister från att komma in i landet. Processen tar i snitt mellan 18 och 24 månader och för syriska asylsökande tillkommer ytterligare kontroller.5 Därtill säger Trump att han ska stänga dörren för de flyktingar som söker asyl från länder som inte kan möjliggöra för dessa kontroller själva6. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd vill Trump också att USA tillfälligt ska stoppa all asylinvandring från “några av de farligaste regionerna, som har en historia av terrorism”. 7 Under sitt immegrationstal i Phemix sa han att inga flyktingar från Syrien ska släppas in i landet, men vilka andra länder detta skulle innefatta i denna svarta lista är dock oklart. Eftersom det är en del av planen för att förhindra terrorister från IS att komma in i landet är det dock troligt att även Irak inkluderas.

Muren mot Mexiko

Det kanske mest uppmärksammade uttalandet från Trump har varit att bygga en mur vid den amerikanska gränsen mot Mexiko, vilket han står fast vid även efter valet.8 Muren ska enligt Trumps plan bekostas av Mexiko och verka för att stoppa de som tar sig över gränsen illegalt. Han menar att landet står i en sådan beroenderelation till USA att de kommer bli tvungna att gå med på hans plan. Om Mexiko inte är villiga att finansiera muren ska USA enligt planen hota med att göra det olagligt för illegala migranter att föra över pengar till Mexiko från USA, vilket skulle vara ett hårt slag för landet eftersom remitteringarna kompenserar för brister i den mexikanska välfärden. 2015 bestod 2,3 procent av Mexikos BNP av personliga remitteringar*.910 Hur mycket av dessa remitteringar som kommer från illegala migranter är okänt, men Trump påstår att det handlar om en majoritet. Om dessa åtgärder inte räcker för att få Mexiko att finansiera muren skulle USA också kunna sluta utfärda visum till mexikanska medborgare om det blir nödvändigt .1112

Hårdare tag mot illegala migranter

Blivande president Trump gick till val på en protektionistisk politik där USAs befolkning, arbeten och ekonomi ska skyddas från yttre hot. Oavsett om hans ambition att bygga en mur kommer att förverkligas eller inte tyder allt på att landets asyl- och migrationspolitik kommer att bli betydligt mer restriktiv. I Trumps politiska program skriver han att alla illegala migranter, och migranter som har straffats för brott ska återsändas omedelbart. Det är svårt att veta exakt hur många som lever som illegala migranter i USA, men i en uppskattning från 2012 beräknade forskningscentret Pew att det fanns drygt 11 miljoner illegala migranter i landet. Av dessa kom ungefär hälften från Mexiko.13 Enligt tankesmedjan MPI finns det ungefär 1.9 miljoner straffade migranter i USA, av dem är ungefär 820 000 i landet illegalt14. För att motarbeta att återsända migranter tar sig in USA igen efter utvisning ska detta bli straffbart med minst 2 års fängelse, skriver Trump i sitt kontrakt med den amerikanska väljaren 15.

 1. C-SPAN: Trumps tal i South Carolina
 2. Vita huset: Remarks by President Obama at Leaders Summit on Refugees
 3. US Department of State: Cumulative Summary of Refugee Admissions
 4. www.donaldjtrump.com: Foreign Policy and defeating ISIS
 5. Vita huset: Here’s what the refugee screening process looks like
 6. www.donaldjtrump.com: immigration
 7. www.donaldjtrump.com: Foreign Policy and defeating ISIS
 8. CBS 60 Minutes: Intervju med Donald Trump 13/11-16
 9. Förklaring: Personliga remitteringar är de pengar som personer skickar tillbaka till sitt hemland. Vanligast är att migranter skickar en del av sin lön till familj som är kvar i hemlandet
 10. Världsbanken: Mottagande av personliga remitteringar 2015, Mexiko
 11. www.donaldjtrump.com: immigration
 12. www.donaldjtrump.com: Pay for the wall
 13. Pew forskningscenter: Birthplaces of U.S. Unauthorized Immigrants
 14. MPI: Trump Policy Remains in Flux
 15.  www.donaldjtrump.com: Donald Trump’s contract with the american voter