Ungerns behandling av flyktingar bryter mot mänskliga rättigheter

Senast ändrad 10 May 2017

Flyktingar behandlas fortfarande väldigt olika beroende på vilket av EU:s medlemsländer de är i. I Ungern frihetsberövas flyktingar medan deras fall utreds. Nu uppmanar människorättsorganisationer EU:s medlemsländer att inte skicka tillbaka flyktingar till Ungern.

Asylsökande i Ungern hålls inlåsta i väntan på beslut

Den 7 mars 2017 röstade Ungerns parlament igenom en ny asyllagstiftning för att migranter, såväl vuxna som barn, ska interneras, det vill säga frihetsberövas, i väntan på beslut i sitt asylärende. Lagen trädde i kraft den 28 mars 2017 och FN:s flyktingorgan UNHCR uttrycker nu stark oro över den nya lagen som de menar bryter mot både internationell och EU-rätt. 1 2 3

UNHCR säger att lagen i praktiken innebär att personer hålls inlåsta i containrar under långa perioder vid den ungerska gränsen. 4 Människorättsorganisationer har i ett öppet brev till EU kommissionären Dimitris Avramopoulos kritiserat lagstiftningen för att migranter tvingas tillbaka över gränsen med våld. Human Rights Watch och ungerska Helsingforskommittén uppger även att migranter misshandlas och får sina ägodelar stulna av gränspolis.5 Redan samma månad som lagen trädde i kraft bedömde Europadomstolen att Ungerns tvångsinternering av asylsökande bryter mot de mänskliga rättigheterna.6

I ett pressmeddelande från 9 mars 2017 kommenterar Läkare utan gränser läget vid den Ungersk-Serbiska gränsen:

“Målet med den brutala behandlingen syftar till att hindra människor från att försöka ta sig över EU:s gränser. Det är chockerande att detta händer medan de europeiska ledarna väljer att blunda. Under Europeiska rådets möte den nionde mars, som hålls exakt ett år efter den officiella stängningen av den så kallade Balkanrutten, bör de europeiska ledarna diskutera huruvida denna brutalitet kommer fortskrida för att fortsätta skydda sina gränser. […]

Läkare Utan Gränser uppmanar de europeiska myndigheterna och EU att se till så att rätten att söka asyl respekteras och att starkt fördöma alla former av misshandel vid sina gränser.”7

Flera människorättsorganisationer, däribland Human Rights Watch har även tidigare rapporterat om grova brott mot de mänskliga rättigheterna som den ungerska gränspolisen gjort sig skyldig till vid behandlingen av asylsökande. 8 9

EU-lagstiftning åsidosätts

Human Rights Watch och ungerska Helsingforskommittén har bland annat på grund av Ungerns lagstiftning uppmanat övriga Dublin-länder att inte återsända asylsökande till landet. EU kommissionen påbörjade i december 2015 en process mot Ungern på grund av att deras asyllagstiftning bryter mot EU-rätten. Kommissionen har ännu inte givit ut information om hur förhandlingarna går. Under tiden har Finland, Tjeckien och Italien slutat sända tillbaka personer som sökt asyl till i deras länder till Ungern. 10

Sverige har i sin tur tidigare kritiserat Ungern för att inte ta emot så kallade Dublinärenden, det vill säga personer som söker asyl i Sverige men tidigare registrerats i Ungern och därmed enligt Dublinförordningen ska sändas till Ungern för att få sin asylansökan prövad där. Migrationsverket har gjort flera rättsliga bedömningar om utifrån läget i Ungern. I mars 2016 upphörde Migrationsverket att sända personer för asylprövning till Ungern enligt Dublinförordningen.11 I juni 2016 beslöt Migrationsverket att överföringar till Ungern kunde återupptas men inte av barnfamiljer. Detta eftersom det skulle strida mot barnets bästa. 12 Den 27 april 2017 gjorde Migrationsverket återigen bedömningen att alla överföringar av personer till Ungern i enlighet med Dublinförordningen ska stoppas tills vidare. Detta eftersom man inte kan säkerställa att personer som vill söka asyl får den möjligheten.13 För tillfället efterföljer Ungern varken internationell rätt eller EU-lagstiftning som finns inom asyl- och migrationsområdet.

Läs mer om Dublinförordningen