Boende

Senast ändrad 20 September 2016

Störst andel utrikesfödda bor i storstadsområdena, men övriga Sverige börjar komma ikapp. Utrikes födda bosätter sig fortsatt främst i storstäderna och de största invandringskommunerna är Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vid 2000-talets början låg andelen utrikesfödda i Sverige på drygt 11 procent. Denna siffra har ökat och låg på 17 procent under slutet av 2015. De tre vanligaste födelseländerna bland gruppen utrikesfödda är Finland, 9 procent följt av Irak, 8 procent och Syrien, 6 procent. 1

Under 2005 bodde nästan 53 procent av utrikesfödda i någon utav storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Motsvarande siffror 2015 visar att andelen som bor i storstadsregionerna har minskat med 1,7 procentenheter. 51 procent bor fortfarande i storstadsområdena men gapet har minskat till övriga Sverige. 2

Google spreadsheet

Källa: SCB: Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001 – 2015

Storstadskommunerna har fortsatt högst antal utrikesfödda. Av de personer som invandrade under år 2015 bosatte sig cirka 24 procent i de tre storstadskommunerna. 3 Men fördelat på befolkningsmängd är det inte storstadskommunerna som har störst andel utrikesfödda. I topp ligger Haparanda kommun där 40,4 procent av befolkningen är utrikesfödd, följt av Botkyrka kommun, 40,1 procent och Södertälje kommun, drygt 37,4 procent. 4

Google spreadsheet

Källa: SCB: Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001 – 2015